شرکت آتيس پروازطلايي (Golden Flight Attis) فعاليت رسمي خود را در سال 1394 از سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري دريافت نموده و  فعاليت اين شرکت در خصوص فروش بليت , هتل و اخذ رواديد آغاز نمود واکنون نمايندگي قطارهاي ريلي رجا-سيمرغ و فدک را دارد. 

مديريت وقت اين شرکت سرکار خانم اکرم کلاته مي باشد.